Yazım Kuralları

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET YAZIM KURALLARI

Genel Kurallar

 • Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisinde, sosyal hizmet disiplini ve mesleği kapsamına giren bilimsel çalışmalar (bkz. amaç ve kapsam) değerlendirilir.
 • Makaleler Türkçe ya da bir yabancı dilde (İngilizce, Almanca veya Fransızca) yayınlanır.
 • Dergide derleme makaleler, araştırma makaleleri, bildiriler, yayın değerlendirme ve tartışma yazıları, editöre mektuplar, örnek olaylar yer alır.
 • Dergiye gönderilen yazılar yayınlanmasa bile iade edilmez.
 • Dergide yayınlanan yazılarda ifade edilen görüşler yazarlarına aittir.
 • Bu dergide TUBA ve TÜBİTAK’ın yayın etiğine uygun yazılar yayınlanır.
 • Dergide yayınlanan çalışmaların telif hakları yazar tarafından dergiye devredilir. Telif Hakları Devir Formu Word Belgesi

Yazım ve Sunum Kuralları

 • Dergimize gönderilecek derleme veya araştırma türünde makalelere ilişkin word şablonları üzerinden yazınızı yazabilirsiniz.
 • Dergimizde yayınlanan çalışmaların kaynak gösterimi düzeninde APA 5 (American Psychological Association Manual) standartları esas alınmaktadır.
 • Makaleler özeti, anahtar sözcükleri ve kaynakçayı içerecek şekilde 5000 ile 8000 sözcük arasında olmalıdır.
 • Makale özeti, 200 sözcüğü geçmemelidir.
 • Metin, kenarlardan yeterli boşluk (soldan 3,5, sağdan 3, üstten ve alttan 3’er cm.) bırakılarak, 1.5 aralıkla bilgisayarla arial 11 punto kullanılarak yazılmalıdır.
 • Metin blok (sağa sola dayalı), satırbaşı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakmadan, otomatik olarak, altı nokta boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
 • Metin, tsh@hacettepe.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir (bir isimli -yazar bilgisi içeren- ve bir isimsiz ayrı adlarla Word formatında kaydedilmiş iki dosya).
 • Yazı; sırasıyla çalışmanın türü (araştırma, derleme veya vaka sunumu), başlığı, yazar adları, yazarların bağlı oldukları kurumlar, iletişim kurulacak yazarın iletişim bilgileri (posta adresi, telefon, faks, e-posta) ve çalışmanın daha önce yayınlanmadığını ya da yayınlanmak üzere hâlihazırda başka bir yayın organına gönderilmediğinin bildirimini içeren ayrı bir başlık sayfası ile gönderilmelidir.
 • Yazının diğer bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Sola dayalı, alt alta, Türkçe ve yabancı dilde başlık, Türkçe özet, anahtar sözcükler, yabancı dilde özet, yabancı dilde anahtar sözcükler, metin ve kaynakça (yararlanılan kaynaklar).
 • Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, harita vs.) şekil olarak adlandırılmalıdır. Bütün çizelgeler ve şekiller, ayrı ayrı, Çizelge: 1 ya da Şekil: 1, düzeni içinde sıralandırılmalıdır.
 • Çizimler bilgisayardan çıkarılmadı ise beyaz aydınger kağıt üzerinde çini mürekkebi ile çizilmelidir. Fotokopiler kesinlikle kabul edilmez. Fotoğraflar siyah/beyaz, net ve parlak fotoğraf kağıdına basılmış olmalıdır. Renkli fotoğraflar ve fotokopiye çekilmiş fotoğraflar kabul edilmez. Ayrıca, her bir şeklin metin içinde gireceği yer açık bir biçimde gösterilmelidir.
 • Çizelge ve şekillerin eni 14 boyu 20 cm’den büyük ya da eni 8 cm’den küçük olmamalıdır.
 • Yabancı dilde yazılan özetler İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinde olmalıdır. Türkçe ve yabancı dildeki özetler ortalama 150’şer sözcüğü geçmemelidir.
 • Satır sonlarında sözcükler kesinlikle hecelerine bölünmemelidir.

Kaynakça Bağlacı ve Dipnot Düzeni Kuralları

Kaynakça bağlacı, kaynağı metin içinde belirtmek için aşağıdaki örnekler çerçevesinde kullanılır:
Tek yazarlı bir yazıdan alıntı yapılmışsa: (Korkut, 1999: 26)
İki yazarlı bir yazıdan alıntı yapılmışsa: (Korkut ve Terim, 1999: 42)
Üç ve daha fazla yazarı olan bir yazıdan alıntı yapılmışsa: (Korkut ve Diğ., 1999: 22). Ancak atıfta bulunulan kaynağın tüm yazarları yazının kaynakça bölümünde mutlaka yer almalıdır. 
Aynı konuda birden fazla yazıdan alıntı yapılmışsa: (Korkut, 1999: 26; Korkut ve Terim, 1999: 42; Korkut ve Diğ., 2000: 22)
İçeriği genişletmek için dipnot kullanımı tavsiye edilmemektedir.
Metinde bir açıklama yapmak gerekiyorsa ilgili yere (*) simgesi konarak, açıklama aynı sayfanın altına 10 punto Times New Roman karakteri ile yazılır.

Kaynakça Düzeni Kuralları

Yararlanılan kaynaklar Kaynakça bölümünde yazarların soyadlarına göre abecesel düzende sıralandırılmalı ve aşağıdaki örneklere göre düzenlenmelidir:

Kitap

Payne, M. (2005). Modern social work theory (3rd ed.). Chicago, Ill.: Lyceum Books, Inc.

Kitap Bölümü

Brown, S. A., Aarons, G. A., & Abrantes, A. M. (2001). Adolescent alcohol and drug abuse. In C. E. Walker & M. C. Roberts (Eds.), Handbook of clinical child psychology (3rd ed., pp. 757-775). New York: Wiley.

Tek Yazarlı Makale

Wilson, K. (1996). Children and literature. British Journal of Social Work, 26(1), 17-36.

İki Yazarlı Makale

Wilson, K. and Ridler, A. (1998). Children and internet. British Journal of Social Work, 28(1), 13-35.

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makale

Karen, K., Miller, A., Johnson, C., Jane, B., Ridley, A. (1998). Social work and mental health. Social Work, 28(1), 13-35.

Kaynak kullanımıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için APA 5 rehberini inceleyiniz: PDF Belgesi

Yazım kurallarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız: PDF Belgesi

Dizgi kurallarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız: Not belgesi

© 2017