Yayın Kurulu

YAYIN KURULU

H. Ü. İ.İ.B.F. Fakültesi Adına
On Behalf of H.U.
Economics and Administrative Sciences Faculty

YAYINCI ADI / PUBLISHER
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İMTİYAZ SAHİBİ / OWNER
Prof. Dr. Sunay İL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / EDITING AUTHORITY
Dr. Aslıhan AYKARA

YAYIN KURULU BAŞKANI / CHIEF EDITOR
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

YAYIN KURULU BŞK. YRD. / ASSOCIATE EDITOR
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN 

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ
Prof. Dr. Özlem CANKURTARAN
Prof. Dr. Sema BUZ
Doç. Dr. Ercüment ERBAY
Dr. Uğur ÖZDEMİR
Dr. Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ
Dr. Gökhan TOPÇU

YAYIN SEKRETERİ / EDITORIAL SECRETARY
Arş. Gör. Çağıl ÖNGEN
Arş. Gör. Sibel VURKUN
Arş. Gör. Burcu GENÇ
Arş. Gör. Hakan SAKARYA
 

İNGİLİZCE EDİTÖR / ENGLISH EDITOR
Güzide ÖNDER

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Aliye MAVİLİ (Biruni Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk SOYDAN (Univ. of Southern California)
Prof. Dr. Horst UNBEHAUN (Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg)
Prof. Dr. Işıl BULUT (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim CILGA (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Muammer ÇETİNGÖK (Tennessee University)
Prof. Dr. Remzi OTO (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Ronald FELDMAN (Columbia University)
Prof. Dr. Sunay İL (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU (Lefke Avrupa Üniversitesi)
Prof. Dr. Theda Borde (Alice Salomon Hochschule Berlin)
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Veli DUYAN (Ankara Üniversitesi)

ELEKTRONİK YAYININ URL ADRESİ / WEB ADDRESS

www.tsh.hacettepe.edu.tr

ELEKTRONİK YAYININ MAİL ADRESİ / E-MAIL

toplumvesosyalhizmet@gmail.com 

© 2017