Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi
Covid-19 Özel Sayı Makale Çağrısı
TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ
MAKALE ÇAĞRISI
Özel Sayı (Aralık 2021)
Covid-19 Pandemisi ile Derinleşen Sosyal Eşitsizlikler, Psikososyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet
Editörler: Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN & Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, “Covid-19 Pandemisi ile Derinleşen Sosyal Eşitsizlikler, Psikososyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet” konulu özel sayısını duyurmaktan mutluluk duyar. 
Covid-19 pandemisi çok yönlü boyutları olan küresel bir krizdir. Bu kriz ayrıca önceden var olan bir dizi sağlık, sosyo-politik ve ekonomik pek çok sorunun üzerine eklenmiştir. Covid-19 pandemisi ile derinleşen sosyal, ekonomik, politik ve psikolojik sorunlar, bir toplumda birey ve grupları arasında eşitsizlikler ortaya çıkarmakla birlikte bazı ülkelerin diğerlerinden daha iyi başa çıkma kapasiteleri gereği topluluklar ve küresel ölçekte daha da genişlemiştir. Bugün hâkim tartışmalar ana akım epidemiyolojik ve ekonomik tepkilere odaklanmakla birlikte krizle yüzleşmek için alınan önlemler ağırlıklı olarak bakım, esnek ve ücretsiz çalışma, uzaktan eğitim gibi birey ve ailelerin rolüne dayanmaktadır. Covid-19 pandemisinin yarattığı kriz, küresel ölçekte vatandaşlardan, ailelerden, devletten ve sivil toplumdan neler beklendiği ve gelecekte hangi toplumların ortaya çıkacağı gibi birtakım soruları işaret etmektedir. Süregelen neoliberal politikaların eşitsiz ve güçsüzleştirici etkileri ile ortaya çıkan psikososyal sorunlarla bir asrı aşkın süredir mücadele eden sosyal hizmet mesleği ve disiplini, küresel düzeyde Covid-19 pandemisi sağlık krizinin yaşandığı anlarda da bu mücadeleyi etkili şekilde sürdürmektedir.
Covid-19 pandemisi henüz etkisini sürdürmekteyken görüldüğü üzere çok önemli toplumsal, psikolojik, ekonomik, siyasi ve idari değişiklikler yaşanmaktadır. Dünyada, salgın sürecinde ve sonrasında değişen ihtiyaçlara yönelik bilimsel bilgi üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu özel sayı aracılığıyla Covid-19 pandemisi ile sosyal hizmetlere dair alanlarda bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 
Özel sayı, Türkçe ve İngilizce yazılmış araştırma makalelerini içerecektir. Yazılar 5000-8000 kelime arasında olmalı ve dergi web sitesinde (//www.tsh.hacettepe.edu.tr & //www.dergipark.org.tr/tsh) belirtilen yazar yönergelerine uygun olmalıdır. 
Tüm başvurular çift kör hakem incelemesinden geçecektir. 
Yazılar DergiPark (www.dergipark.org.tr/tsh) üzerinden özel sayı için başvurulduğu belirtilerek gönderilmelidir.
Tam metin gönderimi için son tarih 17.09.2021 olarak güncellenmiştir.