Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi
Anasayfa

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ

JOURNAL OF SOCIETY AND SOCIAL WORK

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi

Publication of Social Work Department
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University

 
Hakemli Dergidir.
Blind Peer Reviewed Journal

e-ISSN
2602-280X

 

Duyurular

Covid-19 temalı özel sayımız için tam metin son gönderim tarihi 04.10.2021 olarak güncellenmiştir.
17.09.2021 14:00
Covid-19 temalı özel sayımız için tam metin son gönderim tarihi 17.09.2021 olarak güncellenmiştir.
23.08.2021 14:00