Anasayfa

TOPLUM VE SOSYAL HİZMET DERGİSİ

SOCIETY AND SOCIAL WORK

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi

Publication of Social Work Department
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University

 
Hakemli Dergidir.
Blind Peer Reviewed Journal

e-ISSN
2602-280X

 

Duyurular

TR Dizin 2020 Kriterleri gereği, sosyal bilimler de dahil olmak tüm araştırmalarda etik kurul onayının olması gerekmektedir. Bu onayın hem makale içerisinde yöntem bölümünde bir başlık altında belirtilmesi hem de dergimize başvuru sırasında etik kurul/komisyon belgesinin ıslak imzalı taralı halinin DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
2020-02-29 10:00:00

Dergimizin Ocak 2020 sayısı yayınlanmıştır.
2020-01-29 16:00:00

Dergimizin 2020 yılından itibaren yılda dört sayı (üç ayda bir) olarak çıkmasına karar verilmiştir.
2019-10-31 20:00:00

Dergimiz makale süreçlerini DergiPark sistemi üzerinden yürütmeye başlamıştır.
2019-09-16 13:00:00

2020 © Hacettepe Üniversitesi

tsh@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü, D Blok 5. Kat , 06800 Beytepe, Ankara