Hacettepe Üniversitesi |Sosyal Hizmet Bölümü
TOPLUM VE SOSYAL HİZMET (HAKEMLİ DERGİ)

Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi

Publication of Social Work Department
Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University

 
Hakemli Dergidir.
Blind Peer Reviewed Journal

ISSN: 2147-3374

Dergimizde yayınlanan makalelere tam metin olarak
http://www.asosindex.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu: Dr. Tarık Tuncay